Tác giả: Anastasya

Tạo ảnh cho xổ số Visa Điện Tử Đa Chủng tộc

Mỗi năm có 50,000 visa Mỹ được tạo ra ở Diversity Visa Lottery (Xổ số Visa Đa năng) hay còn được gọi là Xổ số Thẻ Xanh, tổ chức chính thức tại website dvlottery.state.gov. Đăng ký tham gia rất dễ dàng và bạn chỉ cần điền thông tin vào đơn trên trang web, nhưng bạn nên có một bức ảnh đúng chuẩn cho việc này.

Ở bài hướng dẫn này chúng tô sẽ mô tả ngắn gọn quá trình tham gia vào xổ số và điền đơn tham gia, bao gồm tạo và nộp ảnh. Chúng tôi tập trung vào việc có được một bức ảnh đúng chuẩn cho Xổ số DV, vì các phần khác của việc đăng ký khá là rõ ràng nhờ sự tận tuỵ của Cơ quan Chính Phủ Hoa Kỳ.

Các bức ảnh chụp màn hình được thực hiện trong DV-2019 diễn ra vào năm 2017, nhưng chúng vẫn có thể áp dụng cho DV-2020 được mở đơn vào năm 2018.

Hướng dẫn:

© 2019 visafoto.com | Tạo ảnh | Yêu cầu | Các Liên Hệ | Giới thiệu | Hướng dẫn nhiếp ảnh gia | Điều khoản dịch vụ | Các ngôn ngữ khác | Blog