Các câu trả lời cho thắc mắc của bạn.

$7 Đô-la Mỹ (không bao gồm bản in)

Chỉ một vài giây. Hãy chọn quốc gia cho thẻ visa hay hộ chiếu của bạn, rồi tới loại ảnh, sau đó tải ảnh của bạn lên. Sau khi hoàn tất, kết quả và các thông tin liên quan được liệt kê đây đủ ở màn hình tiếp theo.

Sử dụng một trong những dịch vụ in ấn sau đây rồi đến lấy bản in tận nơi hoặc chờ người chuyển đến cho bạn.

Liên hệ chúng tôi để được trợ giúp

929-999-6905

Bạn nên dùng email để liên hệ với chúng tôi, đôi khi chúng tôi không thể trả lời các cuộc gọi.

The service is provided by Kazathy Inc, Blairsville, GA, US

Hãy cài đặt Visafoto (ứng dụng 7ID) trên điện thoại của bạn!

Ảnh hộ chiếu, ảnh visa và ảnh CMND. Lưu trữ mã QR, lưu trữ mã PIN, tạo tệp chữ ký.

Download 7ID App for iOS   Download 7ID App for Android

Trang web 7ID có thêm thông tin >

© 2014-2024 Visafoto.com | Tạo ảnh | Yêu cầu | Các Liên Hệ | Refund policy | Shipping policy | Điều khoản dịch vụ | Privacy policy
Hướng dẫn nhiếp ảnh gia | Các ngôn ngữ khác | Blog | DV Program: photo, help, form, Q&A, blog. Free!