Các câu trả lời cho thắc mắc của bạn.

$7 Đô-la Mỹ (không bao gồm bản in)

Chỉ một vài giây. Hãy chọn quốc gia cho thẻ visa hay hộ chiếu của bạn, rồi tới loại ảnh, sau đó tải ảnh của bạn lên. Sau khi hoàn tất, kết quả và các thông tin liên quan được liệt kê đây đủ ở màn hình tiếp theo.

Sử dụng một trong những dịch vụ in ấn sau đây rồi đến lấy bản in tận nơi hoặc chờ người chuyển đến cho bạn.

Liên hệ chúng tôi để được trợ giúp

929-999-6905

Bạn nên dùng email để liên hệ với chúng tôi, đôi khi chúng tôi không thể trả lời các cuộc gọi.

© 2014-2021 visafoto.com | Tạo ảnh | Yêu cầu | Các Liên Hệ | Hướng dẫn nhiếp ảnh gia | Điều khoản dịch vụ | Các ngôn ngữ khác | Blog