Visafoto.com sửa nền ảnh hộ chiếu và làm cho nó trắng, trắng nhạt, xám nhạt, xanh hoặc đỏ

Giải phóng mặt bằng là điều quan trọng đối với ảnh hộ chiếu hoặc visa, bởi vì mọi cơ quan đều yêu cầu nền đồng nhất và trắng hoặc sáng, không có bóng hoặc vật thể. Một số cơ quan chức năng như Malaysia, Indonesia hoặc Kuwait yêu cầu nó phải có màu xanh hoặc đỏ.

Ví dụ về giải phóng mặt bằng

Trước:
ví dụ về nền tảng ban đầu không đơn giản
Sau:
ví dụ về nền sáng rõ ràng cố định

Visafoto.com làm nền cho bạn

Visafoto.com tự động sửa nền ảnh hộ chiếu và làm cho nó trắng, xám nhạt, xanh hoặc đỏ tùy thuộc vào yêu cầu của một bức ảnh cụ thể

© 2019 visafoto.com | Tạo ảnh | Yêu cầu | Các Liên Hệ | Giới thiệu | Hướng dẫn nhiếp ảnh gia | Điều khoản dịch vụ | Các ngôn ngữ khác | Blog