Tạo ảnh visa 240KB Mỹ với Visafoto.com

Nếu bạn nộp đơn xin thị thực Hoa Kỳ hoặc hộ chiếu trực tuyến tại trang web state.gov (như đăng ký mẫu DS-160 hoặc Xổ số Thẻ xanh), sau đó bạn biết rằng kích thước ảnh không được vượt quá 240 KB. Visafoto.com có ảnh visa và hộ chiếu Hoa Kỳ và đảm bảo kích thước là chính xác và không vượt quá 240 KB.
Đây là cách Visafoto.com chụp ảnh visa hoặc ảnh hộ chiếu Hoa Kỳ: Nó đảm bảo kích thước là 600x600 pixel (tức là 2x2 inch ở 300 DPI), đảm bảo kích thước đầu là chính xác, đảm bảo chiều cao của mắt là chính xác, đảm bảo nền là ánh sáng đơn giản và cuối cùng đảm bảo kích thước nằm trong 240 KB.

Ảnh visa Mỹ chính xác, kích thước không quá 240KB

Làm đúng ảnh visa Mỹ tại đây

Hãy cài đặt Visafoto (ứng dụng 7ID) trên điện thoại của bạn!

Ảnh hộ chiếu, ảnh visa và ảnh CMND. Lưu trữ mã QR, lưu trữ mã PIN, tạo tệp chữ ký.

Download 7ID App for iOS   Download 7ID App for Android

Trang web 7ID có thêm thông tin >

© 2014-2024 Visafoto.com | Tạo ảnh | Yêu cầu | Các Liên Hệ | Refund policy | Shipping policy | Điều khoản dịch vụ | Privacy policy
Hướng dẫn nhiếp ảnh gia | Các ngôn ngữ khác | Blog | DV Program: photo, help, form, Q&A, blog. Free!