Cắt ảnh hộ chiếu hoặc ảnh visa với Visafoto.com

Ví dụ về 2x2" ảnh cắt xén

Ảnh kết quả trong ví dụ này là ảnh 2x2 inch phù hợp với visa Mỹ, hộ chiếu Mỹ, visa Ấn Độ, hộ chiếu Ấn Độ và các loại ảnh khác.

Ảnh gốc chụp bằng máy ảnh:
ví dụ về ảnh gốc
Visafoto.com cắt:
ví dụ về ảnh hộ chiếu 2x2

Nó không phải là dễ dàng để làm điều đó một mình

Có rất nhiều nhiệm vụ:

Visafoto.com cắt nó cho bạn.

Một ví dụ khác với kích thước

Đây là một ví dụ về những gì visafoto.com làm cho cùng 2x2" ảnh, làm thế nào nó đẻ con số này trước khi cắt xén, có tính đến kích thước đầu và chiều cao mắt.

Tự động cắt ảnh hộ chiếu Hoa Kỳ

© 2019 visafoto.com | Tạo ảnh | Yêu cầu | Các Liên Hệ | Giới thiệu | Hướng dẫn nhiếp ảnh gia | Điều khoản dịch vụ | Các ngôn ngữ khác | Blog