Ảnh cho Đại học Pittsburgh Panther Card 260x300 px trong 2 giây

Chụp ảnh bằng điện thoại thông minh hoặc máy ảnh dựa vào bức tường sáng, tải nó lên đây và ngay lập tức có được một bức ảnh chuyên nghiệp cho tài liệu của bạn: Đại học Pittsburgh Panther Card 260x300 px
  • Đảm bảo được chấp nhận trên trang web chính thức www.pc.pitt.edu
  • Bạn sẽ nhận được ảnh của bạn sau vài giây
  • Ảnh kết quả của bạn sẽ phù hợp với các yêu cầu và ví dụ được liệt kê bên dưới (kích thước hình ảnh, kích thước đầu, vị trí mắt, màu nền, kích thước tính bằng kilobyte)
Các lựa chọn bỗ sung
Tải ảnh lên và nhận lại điều bạn mong đợi

Nguồn

Ảnh gốc mãu mà bạn cần chụp để làm passport hay visa tại visafoto.com

Kết quả

Ví dụ cho ảnh với Đại học Pittsburgh Panther Card 260x300 px cùng kích cỡ xác định chính xác.

Yêu cầu

Quốc giaTrường đại học
Loại hồ sơ
Kích cỡChiều rộng: 260điểm ảnh, Chiều cao: 300điểm ảnh
Độ phân giải (dpi)1
Kích thước chuẩn theo KBTừ: 10 đến: 5120
Tham số định nghĩa hình ảnhChiều cao phần đầu (tính tới đỉnh đầu): 210điểm ảnh; Khoảng cách từ đỉnh hình tới đỉnh tóc.: 12điểm ảnh
Màu nền       
Có thể in được?Không
Thích hợp để gửi trực tuyến?Vâng
Các đường dẫn web tới các tệp hồ sơ chính thức.https://www.pc.pitt.edu/card/photoid.php
Bình luận

Đừng lo lắng về các yêu cầu đối với kích cỡ ảnh. Visafoto.com tự động chỉnh sửa cho bạn.

© 2022 visafoto.com | Trang chủ | Yêu cầu | Các Liên Hệ | Hướng dẫn nhiếp ảnh gia | Điều khoản dịch vụ | Các ngôn ngữ khác | Blog