Ảnh cho Thẻ ID Đại học Columbia 500x500 px trong 2 giây

Chụp ảnh bằng điện thoại thông minh hoặc máy ảnh dựa vào bức tường sáng, tải nó lên đây và ngay lập tức có được một bức ảnh chuyên nghiệp cho tài liệu của bạn: Thẻ ID Đại học Columbia 500x500 px
  • Đảm bảo được chấp nhận trên trang web chính thức ssc.columbia.edu
  • Bạn sẽ nhận được ảnh của bạn sau vài giây
  • Ảnh kết quả của bạn sẽ phù hợp với các yêu cầu và ví dụ được liệt kê bên dưới (kích thước hình ảnh, kích thước đầu, vị trí mắt, màu nền, kích thước tính bằng kilobyte)
Các lựa chọn bỗ sung
Tải ảnh lên và nhận lại điều bạn mong đợi

Nguồn

Ảnh gốc mãu mà bạn cần chụp để làm passport hay visa tại visafoto.com

Kết quả

Ví dụ cho ảnh với Thẻ ID Đại học Columbia 500x500 px cùng kích cỡ xác định chính xác.

Yêu cầu

Quốc giaTrường đại học
Loại hồ sơ
Kích cỡChiều rộng: 500điểm ảnh, Chiều cao: 500điểm ảnh
Độ phân giải (dpi)1
Kích thước chuẩn theo KBTừ: 10 đến: 100
Tham số định nghĩa hình ảnhChiều cao phần đầu (tính tới đỉnh của phần tóc): 300điểm ảnh; Khoảng cách từ chân ảnh tới đường kẻ mắt: 313điểm ảnh
Màu nền       
Có thể in được?Không
Thích hợp để gửi trực tuyến?Vâng
Các đường dẫn web tới các tệp hồ sơ chính thức.http://ssc.columbia.edu/new-student-id-cards-submit-your-photo-online
Bình luận

Đừng lo lắng về các yêu cầu đối với kích cỡ ảnh. Visafoto.com tự động chỉnh sửa cho bạn.

© 2021 visafoto.com | Trang chủ | Yêu cầu | Các Liên Hệ | Hướng dẫn nhiếp ảnh gia | Điều khoản dịch vụ | Các ngôn ngữ khác | Blog