Ảnh cho Quốc tịch New Zealand 900 x 1200 pixel trong 2 giây

Chụp ảnh bằng điện thoại thông minh hoặc máy ảnh dựa vào bức tường sáng, tải nó lên đây và ngay lập tức có được một bức ảnh chuyên nghiệp cho tài liệu của bạn: Quốc tịch New Zealand 900 x 1200 pixel
  • Đảm bảo được chấp nhận trên trang web chính thức dia.services.govt.nz
  • Bạn sẽ nhận được ảnh của bạn sau vài giây
  • Ảnh kết quả của bạn sẽ phù hợp với các yêu cầu và ví dụ được liệt kê bên dưới (kích thước hình ảnh, kích thước đầu, vị trí mắt, màu nền, kích thước tính bằng kilobyte)
Các lựa chọn bỗ sung
Tải ảnh lên và nhận lại điều bạn mong đợi

Nguồn

Ảnh gốc mãu mà bạn cần chụp để làm passport hay visa tại visafoto.com

Kết quả

Ví dụ cho ảnh với Quốc tịch New Zealand 900 x 1200 pixel cùng kích cỡ xác định chính xác.

Yêu cầu

Quốc giaNew Zealand
Loại hồ sơThẻ ID / thẻ căn cước
Kích cỡChiều rộng: 1500điểm ảnh, Chiều cao: 2000điểm ảnh
Độ phân giải (dpi)1
Kích thước chuẩn theo KBTừ: 250 đến: 10240
Tham số định nghĩa hình ảnhChiều cao phần đầu (tính tới đỉnh của phần tóc): 70%; Khoảng cách từ chân ảnh tới đường kẻ mắt: 54%
Màu nền       
Có thể in được?Không
Thích hợp để gửi trực tuyến?Vâng
Các đường dẫn web tới các tệp hồ sơ chính thức.https://dia.services.govt.nz/citizenship-getting-started/
Bình luận

Đừng lo lắng về các yêu cầu đối với kích cỡ ảnh. Visafoto.com tự động chỉnh sửa cho bạn.

© 2021 visafoto.com | Trang chủ | Yêu cầu | Các Liên Hệ | Hướng dẫn nhiếp ảnh gia | Điều khoản dịch vụ | Các ngôn ngữ khác | Blog