Visa trực tuyến New Zealand Yêu cầu cho ảnh

Công khai hình này ngay!

Quốc giaNew Zealand
Loại hồ sơVisa
Kích cỡChiều rộng: 1650điểm ảnh, Chiều cao: 2200điểm ảnh
Độ phân giải (dpi)1
Kích thước chuẩn theo KBTừ: 500 đến: 5120
Tham số định nghĩa hình ảnhChiều cao phần đầu (tính tới đỉnh của phần tóc): 72%; Khoảng cách từ đỉnh hình tới đỉnh tóc.: 8%
Màu nền       
Có thể in được?Không
Thích hợp để gửi trực tuyến?Vâng
Các đường dẫn web tới các tệp hồ sơ chính thức.https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/tools-and-information/acceptable-photos
Bình luận

Đừng lo lắng về các yêu cầu đối với kích cỡ ảnh. Visafoto.com tự động chỉnh sửa cho bạn.

Công khai hình này ngay!

Ví dụ

Ví dụ này được tạo ra tự động từ Visafoto.com và tuân theo các yêu cầu.

Ví dụ cho ảnh với Visa trực tuyến New Zealand cùng kích cỡ xác định chính xác.
© 2019 visafoto.com | Tạo ảnh | Yêu cầu | Các Liên Hệ | Giới thiệu | Hướng dẫn nhiếp ảnh gia | Điều khoản dịch vụ | Các ngôn ngữ khác | Blog