Tạo ảnh visa 240KB Mỹ với Visafoto.com

Nếu bạn nộp đơn xin thị thực Hoa Kỳ hoặc hộ chiếu trực tuyến tại trang web state.gov (như đăng ký mẫu DS-160 hoặc Xổ số Thẻ xanh), sau đó bạn biết rằng kích thước ảnh không được vượt quá 240 KB. Visafoto.com có ảnh visa và hộ chiếu Hoa Kỳ và đảm bảo kích thước là chính xác và không vượt quá 240 KB.
Đây là cách Visafoto.com chụp ảnh visa hoặc ảnh hộ chiếu Hoa Kỳ: Nó đảm bảo kích thước là 600x600 pixel (tức là 2x2 inch ở 300 DPI), đảm bảo kích thước đầu là chính xác, đảm bảo chiều cao của mắt là chính xác, đảm bảo nền là ánh sáng đơn giản và cuối cùng đảm bảo kích thước nằm trong 240 KB.

Ảnh visa Mỹ chính xác, kích thước không quá 240KB

Làm đúng ảnh visa Mỹ tại đây

© 2019 visafoto.com | Tạo ảnh | Yêu cầu | Các Liên Hệ | Giới thiệu | Hướng dẫn nhiếp ảnh gia | Ví dụ cho ảnh hộ chiếu sai | Điều khoản dịch vụ | Blog
Các ngôn ngữ khác: English   Bahasa Indonesia   Bahasa Melayu   Català   Dansk   Deutsch   Español   Français   Italiano   Kiswahili   Nederlands   Norsk   Polski   Português   Română   Suomi   Svenska   Tagalog   Türkçe   Ελληνικά   Русский   العربية   עברית   فارسی   اردو   हिन्दी   বাংলা   සිංහල   ဗမာစာ   ไทย   中文   한국어   日本語