Cắt ảnh hộ chiếu hoặc ảnh visa với Visafoto.com

Ví dụ về 2x2" ảnh cắt xén

Ảnh kết quả trong ví dụ này là ảnh 2x2 inch phù hợp với visa Mỹ, hộ chiếu Mỹ, visa Ấn Độ, hộ chiếu Ấn Độ và các loại ảnh khác.

Ảnh gốc chụp bằng máy ảnh:
ví dụ về ảnh gốc
Visafoto.com cắt:
ví dụ về ảnh hộ chiếu 2x2

Nó không phải là dễ dàng để làm điều đó một mình

Có rất nhiều nhiệm vụ:

Visafoto.com cắt nó cho bạn.

Một ví dụ khác với kích thước

Đây là một ví dụ về những gì visafoto.com làm cho cùng 2x2" ảnh, làm thế nào nó đẻ con số này trước khi cắt xén, có tính đến kích thước đầu và chiều cao mắt.

Tự động cắt ảnh hộ chiếu Hoa Kỳ

© 2019 visafoto.com | Tạo ảnh | Yêu cầu | Các Liên Hệ | Giới thiệu | Hướng dẫn nhiếp ảnh gia | Ví dụ cho ảnh hộ chiếu sai | Điều khoản dịch vụ | Blog
Các ngôn ngữ khác: English   Bahasa Indonesia   Bahasa Melayu   Català   Dansk   Deutsch   Español   Français   Italiano   Kiswahili   Nederlands   Norsk   Polski   Português   Română   Suomi   Svenska   Tagalog   Türkçe   Ελληνικά   Русский   العربية   עברית   فارسی   اردو   हिन्दी   বাংলা   සිංහල   ဗမာစာ   ไทย   中文   한국어   日本語